DIGSUM SHARE

Våra DIGSUM SHARE-träffar ger forskare vid Umeå universitet möjlighet att, i ett öppet och välkomnande forum, diskutera konkreta metodfrågor och etiska dilemman som de stöter på inom ramen för digital samhällsforskning.

Träffarna är informella och handlar om att dela med sig av pågående forskningsarbete med fokus på själva hantverket. Deltagare kan med andra ord bidra på många olika sätt: Presentera artikelutkast och manus, bara berätta kort om sina försök att lösa något specifikt metodologiskt problem eller komma till rätta med någon svårighet, rekommendera och visa upp digitala metodverktyg, redovisa eget metodutvecklingsarbete, eller bara lyssna och delta i diskussionen av andras bidrag.

Träffarna sker med viss regelbundenhet, men planeras från gång till gång med fokus på vilka särskilda behov och intressen som finns bland deltagarna för tillfället. Ibland bjuder vi in externa gäster att presentera och delta. 

Om du är intresserad av att presentera något, vara med och diskutera, eller bara komma och lyssna på DIGSUM SHARE-träffarna, ta då kontakt med Sam Merrill som är sammankallande.
Kontakta Sam Merrill
Kommande träffar annonseras i DIGSUMs kalendarium.


Sidansvarig: Simon Lindgren

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

DIGSUM
Umeå universitet
SE-901 87 Umeå, Sweden 

simon.lindgren@umu.se