Om DIGSUM

DIGSUM är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som studerar samspelet mellan digital teknik och samhälle.

Centret innefattar och samarbetar med forskare från alla delar av samhällsvetenskaperna vid Umeå universitet, som sociologi, informatik, pedagogik, utbildningsvetenskap, genusstudier, juridik, ekonomi, socialt arbete och geografi. Våra forskningsprojekt och intressen sammanför lokala, nationella och internationella nätverk av ledande forskare med entusiaster, praktiker och experter på samhällets digitalisering.

Vi anordnar regelbundna seminarier, workshops och konferenser som fungerar som forum och mötesplatser för våra forskare, gäster och partners som inbjuds att ta del av, dela med sig av, och diskutera aktuella samhällsfrågor, utmaningar och forskningsresultat. DIGSUM engagerar sig också i den ständiga utvecklingen av nya forskningsmetoder, och i de viktiga frågor som rör etiska aspekter av digital samhällsforskning. 


Sidansvarig: Simon Lindgren

Utskriftsversion

Föreståndare

Simon Lindgren
simon.lindgren@umu.se

DIGSUM:s styrelse

Ordförande
Urban Markström

Styrelseledamöter 
Eva Mårell-Olsson, vice ordförande
Therese Enarsson
Fanny Pettersson
Mikael Wiberg
Moa Eriksson
Robyn Schimmer
Stefan Gelfgren
Thomas Kvist