Till umu.se

Om DIGSUM

DIGSUM är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som studerar hur digital teknik och internet påverkar samhället, och hur samhället formar digital teknik och kommunikation.

Centret innefattar och samarbetar med forskare från alla delar av samhällsvetenskaperna vid Umeå universitet, som sociologi, informatik, pedagogik, utbildningsvetenskap, genusstudier, juridik, ekonomi, socialt arbete och geografi. Våra forskningsprojekt och intressen sammanför lokala, nationella och internationella nätverk av ledande forskare med entusiaster, praktiker och experter på samhällets digitalisering.

DIGSUM strävar efter att utföra och sprida högkvalitativ forskning och analyser med stort genomslag. Detta gäller både vårt arbete internt vid Umeå universitet och vår samverkan med andra aktörer inom vetenskapssamhället, och med samhälleliga institutioner, beslutsfattare, företag och organisationer. Vårt mål är att ständigt ligga i framkant när det gäller förståelsen av vad som händer i skärningspunkten mellan digital teknik och samhälle. 

Vi anordnar regelbundna seminarier, workshops och konferenser som fungerar som forum och mötesplatser för våra forskare, gäster och partners som inbjuds att ta del av, dela med sig av, och diskutera aktuella samhällsfrågor, utmaningar och forskningsresultat. DIGSUM engagerar sig också i den ständiga utvecklingen av nya forskningsmetoder, och i de viktiga frågor som rör etiska aspekter av digital samhällsforskning. Vi välkomnar kollegor, besökare från samhälle och näringsliv, och är öppna för samarbeten med aktiviteter och projekt.


Sidansvarig: Simon Lindgren

Utskriftsversion

Föreståndare

Simon Lindgren
simon.lindgren@umu.se